Politica de confidenţialitate

NOTIFICARE CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

1. Informaţii Generale

a) Introducere
Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația locală în vigoare.

b) Operatorul
Noi, societatea SC SUPERSTAR COM SRL, având sediul social în Rădăuți, Str. Frâncei nr. 24, jud. Suceava, cod poștal 725400, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/1954/1993, având CUI RO5020823, reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, ale cărui date de contact le puteți găsi mai jos.

c) Ofițer de protecție a datelor
Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment utilizând următoarele date de contact:
S.C. SUPERSTAR COM S.R.L., Rădăuți, Str. Frâncei nr. 24, cod poștal 725400, jud. Suceava.
E-mail: lidia.humeniuc@superstarcom.ro

2. Informaţii cu privire la Procesare/Prelucrare

a) Inregistrarea clientilor
Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de colectare a datelor clienților (contracte/facturi/cereri oferte) și, în cursul viitoarelor tranzacții comerciale, în scopul încheierii și executării contractului de clienți. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful teza 1 litera b) GDPR.

b) Marketing și Analiza Clienților
Vom procesa toate datele dvs. personale care sunt colectate prin formularul de colectare a datelora clienților și în timpul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare, de asemenea, în scopul relațiilor cu clienții și a analizei datelor. Aceasta include cercetarea de piață, sondaje de opinie clienți, analize clienți, segmentare clienți și realizarea profilului clientului, pentru a determina comportamentul de cumparare și activitatea clientului, cumpărarea repetată a anumitor bunuri și datele de cumpărare. De asemenea, vă vom contacta în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, fax sau poștă. In scopurile menționate mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date și vor fi îmbogățite cu date pe care le colectăm din surse publice (ex Registrul Comertului). Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR. Este necesar să ne urmărim interesele legitime pentru a ne îmbunătăți serviciile și relația cu clienții, care reprezintă un factor cheie pentru succesul nostru în afaceri. Datele colectate și stocate ne ajută să aflăm mai multe despre interesele și nevoile dvs. Acest lucru ne permite să le luăm în considerare și să acționăm în consecință, adică prin comunicarea personalizată.

Toate datele dvs. personale colectate prin formularul de colectare a datelor personale ale clienților și pe parcursul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare vor fi procesate de noi și în scopul de a vă oferi informații despre campaniile de publicitate și de marketing prin poștă și vizite personale. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR. Este necesar să urmărim interesele noastre legitime pentru a vă informa despre ofertele și serviciile noastre și de a extinde relația cu clienții. În cazul în care ne-ați dat consimțământul prealabil, vom utiliza, deasemenea, datele dvs. personale pentru a vă furniza informațiile noastre prin e-mail, SMS, telefon sau fax. Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a) GDPR.

c) Beneficiarii datelor
Pentru a atinge scopurile menționate mai sus la punctele 2.a) și b), utilizăm furnizori de servicii, respectiv imputerniciți conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii noștri de servicii pentru hosting website, platformă și servicii de întreținere sau furnizorii noștri de servicii pentru trimiterea emailurilor și SMS-urilor, contactarea telefonică sau imprimarea de materiale publicitare personalizate, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de contabilitate, avocați, autorități și instanțe judecătorești. Aceștia sunt furnizori externi de servicii și furnizori de servicii care se pot afla în țări din interiorul Uniunii Europene (UE) și Spațiului Economic European (EEA).

Asigurăm, de exemplu, prin reglementări contractuale, că acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor, chiar dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară în care se utilizează în mod obisnuit un alt nivel de protecție a datelor și pentru care nu există nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege. Pentru mai multe informații despre protectia corespunzătoare a transferului internațional de date sau a copiei acestora, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor prin e-mail la adresa: lidia.humeniuc@superstarcom.ro

d) Furnizarea Obligatorie/Voluntară de Date și Durata păstrării acestora
Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia un contract cu dvs. și pentru a procesa înregistrarea clientului: numele clientului, datele de contact, funcția, denumirea societății, forma juridică, adresa de facturare, cod fiscal (în ceea ce privește clienții din UE: număr de înregistrare în scopuri de TVA). Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a clienților sunt furnizate de dvs. în mod voluntar. Nu sunteti obligați să ne furnizați aceste date personale, iar aceste date nu sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dvs.

Datele dvs. personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației cu clientul, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale. Stocarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

3. Drepturile dumneavoastră

Ca si persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus la punctul 1. c) în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

 Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
 Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
 Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),
 Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
 Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
 Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),
 Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
 Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Sesizări
În cazul în care consideraţi că drepturile nu v-au fost respectate sau că folosim datele dvs. personale în mod abuziv, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București
Telefon: +4 0318 059 211 sau +4 0318 059 212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Website: www.dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.